Akcja Katolicka


W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 1996 roku, zainaugurowała swoją działalność w skarszewskiej parafii Akcja Katolicka. Inicjatorami jej powstania byli ks. prałat Roman Wesołowski i ks. Andrzej Taliński. W swojej działalności pragnie ona nawiązać do prężnie działającej w okresie międzywojennym organizacji o tej samej nazwie. Wtedy to w jej szeregach działało w Polsce tysiące ludzi, pragnących propagować zasady wiary i miłosierdzia chrześcijańskiego w różnych środowiskach. Biskupi polscy odpowiadając na apel papieża Jana Pawła II reaktywowali działalność tego stowarzyszenia w latach 90-tych. Członkowie AK wyznaczyli sobie następujące cele do realizacji: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego; przenikanie wartościami ewangelicznymi różnych sfer życia społecznego; kształcenie działaczy i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Od samego początku działalność toczyła się poprzez pracę w sekcjach: społecznej, wychowawczej, charytatywnej, kulturalnej, sportowej i liturgicznej - wszystkie one stanowią specyficzne sfery życia człowieka. Nowe czasy stawiają nowe wyzwania i możliwości przed stowarzyszeniem. Z pewnością, gdy szeregi członków poszerzą się o nowe osoby z pomysłami i inicjatywą, działalność AK jeszcze bardziej będzie widoczna w naszym środowisku.