Caritas


Jest organizacją działającą w naszej parafii już od wielu lat. Przewodniczącym zespołu jest ks. Prałat Ryszard Konefał, a funkcję prezesa pełni pan Krzysztof Zawadzki. „Caritas” ma na celu niesienie pomocy potrzebującym. Działalność charytatywna realizowana jest poprzez pomoc materialną oraz akcje charytatywne. Zespół stara się mobilizować wspólnotę parafialną do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą. Obejmuje swoim działaniem rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie, osoby ubogie samotnie wychowujące dzieci, ludzi uzależnionych i ich rodziny, jak też osoby przeżywające inne trudności. Rodzinom najuboższym 2 razy w roku przyznawane są artykuły spożywcze w ramach zbiórki żywności "TAK POMAGAM", raz w roku na artykuły szkolne, jak również zapomogi pieniężne na zakup lekarstw. „Caritas” ma też swój udział w wypoczynku letnim organizowanym przez inne organizacje, a od roku 2002 organizuje samodzielnie wypoczynek dla dzieci w miejscowości Garczyn koło Liniewa. „Caritas” organizuje pielgrzymki parafialne do Sanktuariów Maryjnych, ma swój udział w organizacji spotkań noworocznych dla dzieci z gminy, organizuje spotkania opłatkowe, współpracuje oraz wspomaga finansowo świetlicę „Nasz Dom”. Często jesteśmy też świadkami zbiórek do puszek przed kościołem, które przeznaczone są na cele podyktowane przez władze kościelne np. dla powodzian. Poza tym przez cały rok osoby potrzebujące odzież mogą zgłaszać się w każdy piątek do salki pod plebanią i znaleźć coś dla siebie z darów ofiarowanych przez naszych parafian.