Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa


Grupa istnieje na terenie parafii od 1939 r. a jej założycielem był ś.p. ks. Proboszcz Maksymilian Dunajski. Zasadniczym celem Straży Honorowej jest odpowiedź na miłość Chrystusa, która tak często pozostaje nie odwzajemniona. Jego skarga: „szukałem, kto by mnie pocieszył i nie znalazłem” była dewizą dla sformułowania programu zrzeszenia.

Ofiarowanie Sercu Jezusa wybraną godzinę dnia, nie dokonując zmian w zajęciach. Można spędzić Godzinę Straży realizując swoje codzienne obowiązki, modląc się i odpoczywając, wszystko łączności z Chrystusem, na chwałę Boga i zbawienie bliźnich. Oprócz tego członkowie grupy w każdy pierwszy piątek miesiąca, pół godziny przed Mszą św., przy wspólnym śpiewie i modlitwie, adorują Najświętszy Sakrament, odmawiając m. in. Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św., która sprawowana jest w intencji członków Straży, odbywa się spotkanie, na których omawiane są sprawy dotyczące parafii i grupy.

W okresie Bożego Narodzenia organizowane jest spotkanie opłatkowe: każdy uczestnik przyprowadza bliską osobę, aby grupa się rozrastała. W czasie Wielkiego Tygodnia grupa uczestniczy we wszystkich uroczystościach Triduum Paschalnego, a od Wielkiego Piątku wspólnie odprawia Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Intensywne życie duchowe członków Straży sprawia, że nie stają się obojętni na potrzeby parafii i środowiska, w którym żyją.