Nasi Patroni


PATRONI  NASZEJ  PARAFII:

Św. Michał Archanioł

Św. Anna

CZCIMY  W  NASZEJ  PARAFII:

Św. Jan Paweł II

Św. Faustyna Kowalska

Św. Ojciec Pio z Pietrelciny

Bł. Siostra Marta Wiecka