Do św. Michała Archanioła


Modlitwa Leona XIII

 

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi,

pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego,

szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

Litania do św. Michała Archanioła

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!

 

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

Nowenna do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ PIERWSZY
Pieśń do św. Michała 

 

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i wszystkich upadłych aniołów, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo. Błagamy cię, wyjednaj nam łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków szatana, byśmy za twoim przykładem zwyciężywszy, mogli któregoś dnia zasłużyć na chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone. Amen.

Ojcze nasz…

Modlitwa Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ DRUGI
Pieśń do św. Michała

 

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, prosimy cię, abyś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał nasze dusze w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na bezdrożach tego świata. Prosimy, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi. Amen.

Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ TRZECI
Pieśń do św. Michała 


Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który mianowany obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, broń go nieustannie przed podstępami szatana, chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się jako jeden, święty, katolicki i powszechny oraz byśmy trzymali się wiary do końca naszego ziemskiego życia. Amen.

Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ CZWARTY
Pieśń do św. Michała Archanioła


Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed wieczny Majestat Boga nasze modlitwy i ofiary, prosimy cię, wspomóż nas we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy zachowywali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Bogu i przyjęte przez Niego jak wonne kadzidło. Amen.
Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ PIĄTY
Pieśń do św. Michała Archanioła


Modlitwa: Święty Michale Archaniele, u którego stóp największe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym na nasze serca, owładnięte żądzami tego świata i zranione tyloma grzechami, wyjednaj nam łaskę ich przezwyciężenia, abyśmy dostąpili nowego życia z Bogiem i w Bogu. Amen.
Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ SZÓSTY
Pieśń do św. Michała Archanioła


Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który będąc postrachem szatana, posłany zostałeś przez Boga, by nas bronić przed ich napaściami, prosimy cię, dodawaj nam otuchy swoją niezwykłą obecnością, wspieraj swą niepokonaną mocą, byśmy potrafili pokonać wszystkich wrogów duszy i ciała. Spraw, abyśmy dzięki twojej pomocy ustrzegli się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będziemy twoją potęgę i łaskawość. Amen.
Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ SIÓDMY
Pieśń do św. Michała Archanioła


Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który zstępujesz do czyśćca pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, prosimy cię, abyśmy poprzez święte i ofiarne życie, uniknęli męczarni czyśćcowych. A jeżeli ze względu na jakiekolwiek grzechy i winy lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazani będziemy na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za nami u Boga i nakłoń ludzi na ziemi, aby poprzez modlitwę, umożliwili nam przejście do nieba, gdzie razem z aniołami i świętymi będziemy przed Bogiem śpiewać hymn uwielbienia. Amen
Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ ÓSMY
Pieśń do św. Michała Archanioła


Modlitwa: Święty Michale Archaniele, któremu pisane jest zapowiedzieć czasy ostateczne na ziemi, spraw, by Bóg osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych. Amen.
Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Pieśń do św. Michała 


Modlitwa: Święty Michale Archaniele, rządcą całej ludzkości, który jesteś strażnikiem Kościoła, przyprowadź do owczarni Jezusa Chrystusa wszystkie owce, które poginęły, grzeszników, odstępców od wiary i herety-ków, aby wszyscy złącze-ni w jedno, mogli wiecznie wysławiać Boga Najwyższego. Zachowaj cały Kościół święty na drodze do zbawienia, a papieża, biskupów i kapłanów, broń przed wszelkimi wrogami duszy i ciała. Amen.
Ojcze nasz…
Modlitwa Leona XIII
Litania do św. Michała Archanioła