Wypominki rocze


Od I Niedzieli Adwentu (27 listopada 2016 r.)

Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych zmarłych:

 

 • za + zmarłych Papieży, biskupów, kapłanów szczególnie tych, którzy pracowali w naszej parafii, oraz pochodzących z naszej parafii, zakonników, siostry zakonne i misjonarzy, zmarłych nauczycieli, wychowawców, organistów, pracowników naszego Kościoła, członków Chóru Parafialnego, Żywego Różańca, Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bożego Miłosierdzia, Honorowej Straży Najświętszego Sakramentu, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Grupy bł. Siostry Marty Wieckiej; Ruchu Trzeźwości, Honorowych Dawców Krwi, członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Caritas i Akcji Katolickiej, za wszystkich dobroczyńców, którzy troszczyli się o nasze kościoły
 • za + pomordowanych i wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę, szczególnie męczenników II wojny światowej ks. Maksymiliana Dunajskiego i ks. Bronisława Sitkiewicza
 • za + zmarłych kapłanów naszego dekanatu: Ks. Dziekana prałata Romana Wesołowskiego, ks. Kanonika Edmunda Englera, ks. Hieronima Zbilskiego z Garczyna, ks. Henryka Chylewskiego z Godziszewa, ks. Alfonsa Błaszkiewicza, ks. Franciszka Brzeskiego, ks. Zdzisława Wyrowińskiego z Kręga, ks. Tadeusza Muszyńskiego z Nowego Barkoczyna, ks. Jana Literskiego z Niedamowa, ks. Mieczysława Małkowskiego, ks. Prałata Dominika Prądzyńskiego z Pogódek, ks. Ludwika Kiersznikiewicza i ks. Rafała Murawskiego ze Szczodrowa, ks. Władysława Mixa z Wysina, ks. kanonika Edmunda Talaśkę ze Starych Polaszek
 • za + zmarłych księży; ks. Jana Kahla, ks. Jerzego Deję, ks. Alojzego Grodkowskiego, ks. Tadeusza Borcza, ks. Romana Misiaka – proboszcza z Lubiszewa, a także wszystkich zmarłych profesorów i ojców duchownych WSD w Pelplinie

godz. 7.00 

 • za + Stanisławę i Jana Konefał oraz za zmarłych z rodziny Konefał i Wdowiak
 • za + dziadka Czesława Nowotnego; pradziadków: Zofię i Kazimierza Nowotnych, Martę i Teodora Pobłockich; Weronikę i Franciszka Dunajskich oraz Katarzynę Zakrzewską i zmarłych z rodziny
 • za + Bogumiłę Zachmielewską; wszystkich zmarłych z rodzin Zachmielewskich, Dębskich, Mędrzyckich, Dereszkiewicz, Kępny, Reszka, Kozłowskich i Graban
 • za + Bogusława Kiżewskiego; Annę, Walentego Pomierskich; Helenę Chmielewską; Stefanię, Romana i Krzysztofa Stoltmann
 • za + Leona i Helenę Szopińskich; Władysława i Jadwigę Bielawskich; Martę Cybula; Zofię Migas; zmarłych z rodziny Szopińskich i Landowskich
 • za + Jerzego Ciemińskiego i rodziców z obojga stron; Bogusława Bielickiego i rodziców; Władysława, Jadwigę Jankowskich; Alfonsa, Marię Grabowskich
 • za + Mieczysława, Magdalenę Gołuńskich; ks. Andrzeja Gołuńskiego i jego rodziców; Zbigniewa Karasek oraz rodziców: Urszulę, Edmunda Karasek
 • za + Romualda Juszczyk; Andrzeja i pokrewnych; Zbigniewa, Radosława Kwiatkowskich
 • za + Feliksa, Wandę, Mateusza Sulewskich; Annę, Władysława, Zygmunta, Henryka, Jerzego Kuchar; dziadków z obojga stron; Bożenę Wrycza; Tadeusza, Marię, Czesława Gwizdała; Joannę, Józefa Lewickich

 • za + Marię, Jana, Jerzego Olszewskich i zmarłych z rodziny; Elżbietę, Franciszka Orłowskich i zmarłych z rodziny; Agnieszkę, Jana, Franciszkę Marchewicz; Jana Podyma; Jana Narlocha; Adelę Grzesiuk

 • za + Jana, Zenona Bietka; Pawła, Monikę, Pawła Brzoskowskich; Agnieszkę, Gertrudę, Konrada Bietka; Barbarę, Kazimierza Redzimskich; Danutę, Mariana Iwickich; Konrada Stefanowskiego, Jana Domke

 • za + Bronisławę, Juliana, Stefana Orlikowskich; Teofilę, Kazimierza Bogdanowicz

 • za + Jacka Hinc; Kazimierę i Franciszka Golińskich; Jadwigę, Floriana Matyja i rodziców z obojga stron; Renatę Luczak; Jolantę Szwedowską; Józefa, Bronisławę Rus; Leona, Marię Gierszewskich

 • za + Stanisława, Jerzego Richert i zmarłych z rodziny Richert; Wawrzyńca Burczyk; Marię Teca; Zdzisławę Jelińską i zmarłych z rodziny Burczyk, Myszkier; Stanisława, Rozalię Kożuch; Reginę Karasek; Jadwigę Pawlak

 • za + Stefana, Mieczysława, Annę, Katarzynę Wasiliszyn

 • za + Franciszka, Anielę Wencel oraz zmarłych z rodziny Wencel, Kaszubowskich i Kozłowskich

 • za + Jana, Jadwigę, Jerzego Kaulbarsz; rodziców i rodzeństwo z obojga stron

 • za + Gertrudę, Walentego, Romana, Zygmunta, Józefa, Henryka, Jana, Bronisława, Bernarda, Gertrudę, Helenę – z rodziny Witos; Jana, Karola, Helenę, Jakuba Birk oraz zmarłych z rodziny Birk

 • za + Leona, Franciszkę oraz rodzeństwo; Józefa, Leokadię, Franciszka, Zofię i Adama Dyzyng; Stanisława Karcz

 • za + Martę, Józefa Dziemińskich; Zofię, Franciszka, Zygmunta, Andrzeja Daszkowskich

 • za + Jana, Janinę Widz; Irenę Sawicką; Natalię Kucharską; zmarłych z rodzin Widz i Flis; ks. Romana Wesołowskiego

 • za + Krzysztofa, Henryka Liczmańskich i zmarłych z rodziny Liczmańskich; Jana, Józefa, Pałkowskich i zmarłych z rodziny Pałkowskich; Franciszkę, Pawła Cyrzan; Teresę, Eugeniusza Szwarc

 • za + Urszulę Bucholz, Marię, Bronisława Pałubickich; Zbigniewa, Radosława Kwiatkowskich; Jerzego Bukowskiego; Zofię, Henryka Gręzickich

 • za + Urszulę Buchholz; Leona Nagórskiego; Pawła Bukowskiego; Jana, Brunona Buchholz i dziadków z obojga stron

 • za + Walburgę, Brunona i Romana Burczyk; Weronikę, Władysława Brzoskowskich; Teresę, Zdzisława Czeszejko; Annę Nabakowską

 • za + Zbigniewa, Radosława Kwiatkowskich; Zofię, Jana Kwiatkowskich; Marię, Bronisława Pałubickich

 • za + Mirosława Kolberg; Bronisława Kaszubowskiego; rodziców i rodzeństwo z obojga stron; ks. proboszcza Romana Wesołowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 • za + Janinę, Pawła Peichertów i wszystkich zmarłych z rodziny

 • za + Weronikę Szlizewską i wszystkich zmarłych z rodziny

 • za + Józefa Biczkowskiego; rodziców i dziadków z obojga stron; rodzeństwo; Barbarę, Seweryna Tomaszewskich; rodziców z obojga stron; Lubomirę, Waldemara Tomaszewskich

 • za + Marię i Jana Grzegorzewskich; Helenę i Józefa Spierewka; Franciszkę Wiecką; Franciszkę, Katarzyna, Franciszka, Feliksa Modrzewskich

 • za + Zofię, Bronisława i Feliksa Treder

 • za + Włodzimierza i Teresę Piskorskich; Wojciecha Stanek; Halinę i Leona Brzoskowskich; Jadwigę i Leona Dering; Agnieszkę i Franciszka Klin

 • za + Tadeusza i Leszka Szczodrowskich

 • za + Józefa, Martę, Romana, Stanisława i Renatę Burczyk; Pawła, Marię, Henrykę i Jerzego Franuszkiewicz oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 • za + Mariannę, Jana, Romana, Edwarda Dering; zmarłych z rodziny Dering i Skoniecznych; Gertrudę, Brunona, Bronisławę Bronk; Sabinę i Ludwika Woźnickich; Helenę i Józefa Spierewka; Balbinę i Bernarda Cześnik oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 8.45

 • za + Leona, Bernardynę, Edwarda, Teresę, Bernadetę Burczyk; Aleksandra, Marię Świeczkowskich; ks. kan. Bazylego Olęckiego; Marię, Józefa Olęckich; Łucję, Bernarda, Pawła Schütz; Marię, Erwina Stencel
 • za + Wandę, Krystynę, Konrada Kozłowskich; Józefę, Bernarda, Jana Domke; Marcina, Tomasza, Feliksa, Weronikę Müller; Helenę, Józefa Miloch
 • za + zmarłych z rodzin: Kaczyńskich, Stypółkowskich, Wróblewskich, Konarzewskich, Wrońskich, Wojtkowiak, Kubat, Abramowskich, Jarzynka, Śliwka, Bojarowskich i dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + rodziców: Marię, Stanisława Litwin; Monikę, Pawła Redzimskich oraz zmarłych z rodzin Litwin i Redzimskich
 • za + Zofię, Zygmunta, Kazimierza Dargacz; Franciszka Literskiego; Zygmunta, Władysławę Sabiniarz; Irenę, Leona Niemczyk
 • za + Jana, Zenona, Konrada, Gertrudę, Marię Bietka; Pawła, Monikę, Pawła Brzoskowskich; Agnieszkę, Władysława Muchowskich; Teresę, Józefa Dejniak; Jana Cerowskiego
 • za + Józefów i Annę Kiedrowskich
 • za + Urszulę Gerigk i zmarłych z rodziny Wiśniewskich i Gerigk
 • za + Henryka Pałasz; Helenę Czaplewską; dziadków: Wenta, Czaplewskich, Pałasz i Podwojewskich
 • za + Zygmunta Sulewskiego; Zofię, Franciszka Marockich
 • za + Klarę, Franciszka Zdrojewskich; Mariannę, Wandę, Brunona Plata oraz zmarłych z rodziny Zdrojewskich i Plata
 • za + Martę, Leona Bykowskich i zmarłych z rodziny; Marię, Jana, Brunona Lubeckich i zmarłych z rodziny; zmarłych z rodziny Przytarskich
 • za + Zygmunta Gołuńskiego i zmarłych z rodziny Gołuńskich; Jerzego, Marię, Jana Olszewskich
 • za + Ignacego, Leokadię, Adama Węsak; Feliksa, Helenę, Gertrudę Zwara; zmarłych z rodziny Węsak, Jakubiak, Zwara i Stencel oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Roberta Stolc i zmarłych z rodziny; Zofię, Zygmunta, Zenona Zandrowskich; Agnieszkę, Klemensa Flisikowskich; Helenę Klein; Henryka Bykowskiego i zmarłych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Kazimierza, Bernarda, Agnieszkę Labuda; Edwina, Henryka, Adama Gdaniec; Elżbietę, Izydora, Antoniego Kiedrowskich
 • za + Lucynę, Jerzego, Waldemara Merten; rodziców z obojga stron oraz zmarłych z rodziny Merten, Ossowskich, Gdaniec i Labuda
 • za + Helenę, Wojciecha, Leona Doering i zmarłych z rodziny Doering, Muchowskich; Mariannę, Wandę, Brunona Plata i zmarłych z rodzin Plata, Mucha i Bielawa
 • za + Józefa, Bogdana Dziemińskich i wszystkich pokrewnych z rodziny Dziemińskich; Ewę, Józefa Ludka i wszystkich pokrewnych z rodziny Ludka
 • za + Weronikę , Klemensa Kozłowskich; Helenę, Halinę, Michała Jastrzębskich; Agnieszkę Wyk; Marię Rafałowską i zmarłych z rodzin z obojga stron
 • za + Annę, Władysława, Jadwigę Trapkowskich; zmarłych z rodziny Trapkowskich; Brzoskowskich; Annę Puzdrowską; Zenona Zandrowskiego i zmarłych z rodziny Zandrowskich; Agnieszkę Flisikowską i Helenę Klein
 • za + Elżbietę, Edmunda Niemczyk i rodziców z obojga stron; Eugenię Wendt i rodziców z obojga stron; Helenę i Józefa Wenckich
 • za + Sylwię, Władysława Siatkowskich
 • za + Huberta Wikariusz; rodziców i rodzeństwo z obojga stron
 • za + Balbinę, Bernarda Cześnik; Agnieszkę, Władysława Muchowskich; Edwarda Dering; Wandę, Janusza Woźniak; Wiesławę Gilmeister
 • za + Eugeniusza, Józefa, Martę, Brunona Kos oraz zmarłych z rodziny Kos i Chojnackich; Helenę, Karola Birk, zmarłych z rodziny Birk i Dziemińskich; dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Bogdana Dzwonkowskiego
 • za + rodzinę Czyżewskich: rodziców: Michała, Annę; Siostry: Jadwigę, Marię, Adelę; synów: Krzysztofa, Lecha Kropidłowskich
 • za + rodziców: Apolonię, Ryszarda Żur; babcię Barbarę Żur; dziadków: Wacława, Antoninę Michałowskich; Annę, Erharda Seidler
 • za + Gerarda, Bernarda Jereczek; ojca Jana i syna Jana Krużyckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Pawła Szulc i zmarłych z rodziny Szulc; Annę, Jana Smentek i zmarłych z rodziny Smentek; Konrada, Alojzego, Martę Zielke; Alojzego, Annę Prymke
 • za + Pelagię, Stanisława Król i rodziców z obojga stron; Rozalię, Stanisława, Tadeusza Król; zmarłych z rodziny Turzyńskich; Janinę, Wincentego, Jana, Danutę, Zofię Raczkowskich; Zygmunta Gołuńskiego; Helmuta i Zofię Ormańczyk
 • za + Zygfryda Szczesnego; rodziców z obojga stron; rodzeństwo, szwagierki, bratową, szwagrów; wszystkich krewnych, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Leona, Bertę Rogalewskich; Jana Cerowskiego; Teresę Kamińską
 • za + Władysława Okuniewskiego; rodziców z obojga stron; rodzeństwo i wszystkich krewnych
 • za + Zenona, Janinę, Albina Zimnych; Zofię, Franciszka, Ryszarda Kreft
 • za + Annę, Marcina Kistowskich; braci; siostrę Zofię; Łucję, Franciszka Jaszewskich oraz braci
 • za + Jana, Mariana, Zofię Łyskowskich oraz zmarłych z rodziny; Hermana, Helenę, Kazimierza Pestka oraz zmarłych z rodziny; Franciszkę, Klarę, Wasylego, Klemensa Epur oraz Wielfryda i Helenę Dombrowskich
 • za + Genowefę, Jana Jedzińskich; Agnieszkę, Stefana Troka
 • za + Zofię, Annę, Franciszkę, Jerzego, Franciszka Leszczyńskich; Zygfryda Pałkowskiego; dziadków z obojga stron; Annę, Brunona Leszczyńskich; Klarę Byczyńską; Zofię Dominiak; Mikołaja Deja i Apolonię
 • za + Józefa, Annę, Jana Jabłońskich; Monikę, Maksymiliana, Witolda, Henryka Wilmowicz
 • za + Jana, Zofię, Wojciecha Bzichot; Mariana Puchniarz; Danutę Wajroch; Brunona Peplińskiego; Wiesławę Gilmeister
 • za + Jadwigę, Horsta Fischer; Adama Müller; Bilianę Brzeską
 • za + Gertrudę, Benedykta Klinder; Kamila, Mariannę, Zygmunta Depta; Weronikę, Władysława, Mirosława Lehman
 • za + Stanisławę, Kazimierza Wolanik; Irenę Łopuszyńską; Teklę, Stanisława Bieleckich; Stefana Kowalak; Augustynę, Franciszka Plumbaum; Zofię, Roberta Cybulę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Wiesława Słomińskiego; Franciszkę, Alfonsa Kuczmińskich; Ewę Przygodzińską; zmarłych zapomnianych przez bliskich
 • za + Annę, Franciszka, Elżbietę, Jadwigę, Wandę, Teresę Szwabach; ks. Romana Wesołowskiego
 • za + Janinę, Pawła, Bronisława Peichert oraz zmarłych z rodziny
 • za + Stanisława, Agnieszkę, Szczepana Szultka i zmarłych z rodziny; rodziców: Władysławę, Franciszka Klasa; Antoniego Klasa
 • za + Zofię, Józefa, Bronisława Hernik; Mariannę, Floriana Maleckich; zmarłych księży
 • za + Leona Nagórskiego; Pelagię, Pawła, Franciszka, Kazimierza Sulewskich
 • za + Elżbietę, Czesława Milbrodt, rodziców z obojga stron; Henrykę Wesołowską i rodziców z obojga stron; Krzysztofa Wesołowskiego; Czesławę, Kazimierza Wojak; Brygidę, Eugeniusza Pankowskich i rodziców z obojga stron; Jerzego Kasprzyckiego
 • za + Elżbietę, Zbigniewa, Leokadię Dobrowolskich; Joannę, Leona, Pawła, Alicję Bielskich
 • za + Klemensa, Agnieszkę, Józefa Grabskich; Leokadię, Zygfryda, Leona, Stefana Dobrowolskich; Jadwigę, Brunona Broda; zmarłych z rodziny Redmer i Ścisłowskich
 • za + Wojciecha Ożóg; Marię, Antoniego Kameckich; zmarłych z rodziny z obojga stron
 • za + Teresę, Juliana Bławat; Krystynę, Tadeusza Jach; Franciszka Fiałek; Sławomira Kiedyk
 • za + Zofię, Waleskę, Leona, Jarka Szwoch; Jana, Helenę Nierzwickich; Bernarda, Martę Beirowskich; Mirosława Rolbieckiego, ks. Romana Ciecholewskiego
 • za + Adama, Teresę, Kazimierza i Edwarda Kolberg oraz dziadków: Annę i Wiktora Kolberg
 • za + Zofię, Gerarda Połomskich oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
 • za + Helenę Pielecką
 • za + Walerię, Jana Wryk; Edwarda Wryk; Helenę, Maksymiliana Woźnych; Elżbietę, Krzysztofa Etmańskich
 • za + Jakuba Birk i zmarłych z rodziny; Mariana Redyng i zmarłych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Łucję, Władysława Cienkowskich; Wiktora, Małgorzatę Went; Genowefę, Brunona Murawskich oraz zmarłych z rodziny Cienkowskich, Nowoszewskich; Józefinę Kaizer
 • za + Wacława, Genowefy Szarama; Pawła, Katarzyny Dziedzic oraz zmarłych z rodziny
 • za + Tadeusza, Albinę, Franciszka Piekarz; Antoniego; Franciszkę, Wiesława Zdrojewskich; Bożenę Pelplińską; Marię Stolc
 • za + Jana, Teofila, Józefa Sieklickich
  za + Brunona, Andrzeja, Martę, Franciszka Golińskich
 • za + Irenę, Renatę, Marka, Józefa Kosznik oraz rodzeństwo z obojga stron
 • za + Edmunda Lepak oraz zmarłych z rodziny Lepak i Kiwacz
 • za + Monikę, Jana, Henryka, Stanisława Kunikowskich; Alicję, Waleskę, Leona Jankowskich; Stefanię, Bolesława Miggel; Wiktorię, Stanisława Wojak; Helenę Kurs oraz wszystkich krewnych i znajomych
 • za + Annę, Ludwika Klamann; Agnieszkę, Bolesława, Joachima Połom; Monikę Brange; Witolda Borowskiego; zmarłych z rodziny: Klamann, Ossowskich, Połom, Kindel; ks. Prałata Romana Wesołowskiego
 • za + Mariana, Władysławę Cylkowskich; Paulinę, Piotra Sucheckich; rodzeństwo i krewnych z obojga stron
 • za + Franciszka, Monikę, Maksymiliana Rezmer i zmarłych z rodziny; Weronikę, Brunona Kosmala; Zofię Bukowską
 • za + Mariannę, Franciszka Hildebrandt; Władysławę, Bronisława Wieckich; ks. Andrzeja Wieckiego; ks. Jana Felskiego; Teresę i Władysława Armatowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Wandę, Bolesława, Franciszka Tocha; Helenę, Jana, Kazimierza Paszylk; siostrę Ludwikę Ozon; Jana Mollin
 • za + Mirosława, Wiktora Kolberg i dziadków Zaborowskich; Annę, Wiktora Kolberg
 • za + Maksymiliana, Małgorzatę, Michała Tysler; Klarę i Franciszka Zdrojewskich oraz zmarłych z rodziny
 • za + Agnieszkę, Roberta Müller i zmarłe rodzeństwo; Franciszkę, Albina, Janusza, Stanisława i Reginę Literskich; Władysława Lemke; Jana i Jacka Wikarjusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Pawła, Andrzeja, Agnieszkę Tusk; Franciszka Knitter; Witolda Rogalewskiego
 • za + Tadeusza, Teresę, Władysława Szulc; Jerzego, Arkadiusza Kropidłowskich; Michała Pawłowskiego; zmarłych z rodziny z obojga stron
 • za + Leona, Marię Kuper oraz zmarłych z rodziny; Mariana Worzała i rodziców; zmarłych z rodziny Worzała; chrzestnych, sąsiadów i krewnych
 • za + Bożenę, Leona, Romana Bagnuckich; Mariannę, Krystynę i Bolesława Aszyk; Łucję Borkowską
 • za + Jerzego Richert; Irenę i Alfonsa Wejner; Stanisława Richert; dziadków: Stanisławę i Wincentego Tomczak; Apolonię i Franciszka Wejner; zmarłych z rodziny: Richert, Tomczak i Wejner; Antoninę Bartoszek; Rozalię Kożuch i dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Agnieszkę, Stefana oraz zmarłych z rodziny Szczęsnych; Martę, Józefa oraz zmarłych z rodziny Szałajda
 • za + Halinę i Zygmunta Damrath; Walerię i Jana Ziętarskich; zmarłych z rodziny: Damrath, Pełkowskich, Ziętarskich i Macierzyńskich
 • za + Jadwigę i Andrzeja Pallasz; Janinę Leszczyńską; Zofię Szura; Agnieszkę i Jana Knut; zmarłych z rodzin: Pallasz, Knut, Pałasz; zmarłych księży pracujących i pochodzących z naszej parafii
 • za + Mariannę i Zygmunta Łangowskich; Teresę i Edwarda Tysler
 • za + Norberta Aszyk i Kazimierza Brodkowskiego
 • za + Józefę i Józefa Madgabis; Teresę i Józefa Dejniak; Reginę i Alfonsa Śpicę oraz zmarłych z rodziny: Madgabis, Literskich i Dejniak

godz. 10.00

 • za + Zygmunta Połom, Henryka Flis i Jana Baska
 • za + Mariannę, Józefa, Bronisława Stolińskich; Gertrudę, Donata, Mariana Rolik; zmarłych z rodziny Stolińskich i Rolik
 • za + Albina Majkowskiego; Irenę, Franciszka Freitag
 • za + Urszulę, Leona Bulczak i dziadków z obojga stron; Franciszka Labuda i dziadków z obojga stron; Edmunda Gdaniec; Jadwigę, Bernarda Abryszyńskich; Elżbietę, Tadeusza Sugier; Teresę, Zdzisława Czeszejko; Krystynę, Andrzeja Roda; Kazimierza Cylkowskiego
 • za + Horsta Kwaszyńskiego i rodziców z obojga stron; Teresę, Adolfa Sułkowskich; Helenę, Wacława Łubiarz i wszystkie dusze w czyśćcu
 • za + Andrzeja Boniek; Józefinę, Józefa Kolberg
 • za + Władysławę, Zygmunta Wit; Franciszka Szarafin; zmarłych z rodziny Szarafin i Sochackich
 • za + Katarzynę, Władysława Łąckich; Krystynę, Bogusława Kellas oraz zmarłych z rodziny
 • za + Urszulę, Jana Buchholz; Pawła, Jerzego Bukowskich; Helenę, Jana Potulskich; Helenę, Franciszka Ronowskich
 • za + zmarłych z rodziny Muńskich, Kordowskich, Burczyk; babcie i dziadków z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Krystynę, Józefa Wajozik; Zofię, Pawła, Henryka Lerke; Jana Akerman; Mariana Wójcik; Franciszka Nowak; Małgorzatę, Albina Zielke
 • za + Piotra Kamińskiego; Martę, Józefa, Jana, Konrada i siostrę Ewę Knitter; Teresę, Henryka Szopińskich i zmarłych z rodziny Knitter, Kamińskich, Piekarskich i Nosińskich
 • za + Mariana i Helenę Kranickich; rodziców i rodzeństwo z obojga stron
 • za + Józefów, Annę Kiedrowskich; rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny Marockich
 • za + Mariannę, Brunona, Wandę, Krystynę Plata i zmarłych z rodziny
 • za + Zofię, Floriana Gębka oraz zmarłych z rodziny Gębka i Żytko; Ryszarda, Zofię, Józefa Kamińskich i zmarłych z rodziny Kamińskich i Mania
 • za + Wiesława Husak; rodziców: Józefę, Stefana Husak; Antoninę, Aleksandra Kalenik; rodzeństwo i dziadków z obojga stron; zmarłych krewnych, znajomych, sąsiadów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Leona, Mariana, Bronisławę, Jana, Stanisławę Walenciak
 • za + Wiktorię, Marię, Helenę, Ignacego, Jana Wodzińskich; Leokadię, Ottona, Eryka, Ottona Sielaff; Ewę, Gerarda Zwara
 • za + Bernarda Krusickiego i zmarłych z rodziny
 • za + Józefa, Jana, Gertrudę Drążek; Franciszkę, Wiktora Smuczyńskich; Edmunda, Dariusza Czaplewskich
 • za + Janinę, Konrada Kołodziejczyk; Krystynę, Gerarda Bukowskich; Monikę, Jana Rozwandowicz; Barbarę Knitter; Artura Tysler; Ryszarda Szramke; kapłanów naszej parafii; pomordowanych spoczywających na naszych cmentarzach
 • za + Irenę Tywusik; Ryszarda Kurkowskiego; Marię, Edwarda Orlikowskich; całą rodzinę Tywusik, Szturmowskich; Małgorzatę Wilczewską
 • za + Agnieszkę, Brunona, Jarosława, Jana Went; zmarłych z rodziny Went i Kamińskich; Bronisławę, Leona Leszka, zmarłych z rodziny Leszka i Zgoda; rodziców chrzestnych z obojga stron; sąsiadów; ks. Romana Wesołowskiego i księży z naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Irenę, Jana Dziemińskich; Annę Kiedrowską
 • za + Jerzego Lemańczyk i rodziców z obojga stron
 • za + z rodziny: Zdun, Plutowskich, Słowińskich; wszystkich krewnych i znajomych
 • za + Ryszarda Kołakowskiego i zmarłych z rodziny; Antoniego, Stefanię Szulist i zmarłych z rodziny
 • za + Czesława Wendt i zmarłych z rodziny; Stanisława Ordon i zmarłych z rodziny; Stanisława Justka i zmarłych z rodziny; Józefa, Józefę, Józefa Pozorskich; Zygfryda Gnacińskiego; Alfonsa Żurawskiego
 • za + Jadwigę, Augustyna Potrykus
 • za + Marię Załęską; Stanisława Gorajskiego; dziadków z obojga stron; Wiesława Lipińskiego; Kazimierę i Janusza Bieniek
 • za + Henryka Panikowskiego; Pelagię, Pawła, Henryka Stolz; Mariannę, Bronisława Szulist
 • za + Bogumiłę, Gerarda, Bernarda Jereczek; Józefa Kiedrowskiego
 • za + Krzysztofa Starościk; Piotra Hinca; Władysława Skiba; Marię Szwoch oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Marię, Wincentego Cimińskich; rodzeństwo: Leona, Jana, Marię, Janinę, Małgorzatę, Jerzego, Urszulę; syna Ryszarda, synową Bożenę Szramke; wnuków: Wojtka, Katarzynę; bratową Irenę; teściów: Martę, Jana
 • za + rodziców chrzestnych; Bogdana, Mieczysława, Stefana; ks. Englera i ks. Wesołowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Annę Brzoskowską i jej dziadków z obojga stron; Marię Lesińską, jej rodziców i rodzeństwo; Irenę, Zygfryda, ich rodziców i rodzeństwo; Irenę, Aleksandra Wiśniewskich, ich rodziców i rodzeństwo; zmarłych z rodziny Rajewskich i Kabzów
 • za + Lidię Jereczek; Annę, Wandę, Mieczysława Kalita; Mariannę, Jana Bławat i zmarłych z tej rodziny; ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagę, wszystkich księży z naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + zmarłych z rodzin Mąkosa, Przytarskich, Turzyńskich, Hernik, Meloch, Kaszubowskich, Plutowskich, Bogdanowicz, Szarmach, Hoffman, Latoszewskich, Pogorzelskich, Olszewskich, Brzezińskich, Netkowskich, Lemke, Dziemińskich; ojca Benedykta Barkowskiego; zmarłych kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Eugeniusza, Józefa Kos; Zygmunta Gołuńskiego
 • za + Daniela Osowskiego; Teresę, Stanisława Jendrzejewskich; Jolantę Poskrobko
 • za + Irenę, Józefa Turzyńskich; Annę, Jadwigę Erb; Tadeusza Sobocińskiego; ofiary katastrofy w Smoleńsku w 2010 r.
 • za + Franciszka Brzoskowskiego; Rozalię, Józefa Lubińskich; zmarłych z rodzin Lubińskich i Brzoskowskich; Romana Byczkowskiego; Kazimierza Piankowskiego i dusze w czyśćcu
 • za + Łucję, Franciszkę, Jana Selka; Eleonorę, Marię, Magdalenę Zielkie; Eugeniusza, Bolesława, Stanisławę Thiel; ks. Rafała Murawskiego
 • za + Jana, Martę, Józefa Kluk i rodzeństwo; Monikę, Maksymiliana, Witolda, Henryka Wilmowicz; zmarłych księży, krewnych, znajomych w czyśćcu cierpiących
 • za + zmarłych z rodzin: Grochot, Konk i Papierowskich
 • za + Antoniego Majewskiego; Edwarda Zielińskiego; zmarłych z rodziny Majewskich, Mówińskich, Ronkowskich; ks. Stempa; ks. Osińskiego; ks. Janiszewskiego; ks. Rutkowskiego; ks. Stopę; ks. Proboszcza Englera i ks. Proboszcza Wesołowskiego; zmarłych z rodziny Zabłockich; Mariannę, Pawła Baze; Józefa Jabłońskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Bogumiłę, Anielę, Bena, Jana, Mikołaja, Krystiana Ronkowskich; Stefana Szulist; Marię, Edmunda, Medarta Bielawskich; Jadwigę, Józefa Bonik; Edwarda Zielińskiego; Antoniego, Martę Majewskich
 • za + Jana Pestka; Stanisława Burczyk i dziadków z obojga stron
 • za + Kazimierza Kosznik oraz zmarłych z rodziny
 • za + Melanię, Bronisława, Władysałwę Dysarz; Janusza Literskiego; Ryszarda Jurkowskiego; Mateusza Sulewskiego; Małgorzatę Skibińską; Małgorzatę, Ludwika Kamińskich; Władysława Lemke; Jana Wikariusz; Jana, Agnieszkę Stracke
 • za + Henrykę, Jerzego Kuczkowskich; Kazimierza Lipskiego; zmarłych z rodzin Okupnych, Galikowskich, Kuczkowskich; Antoniego Rydachowskiego
 • za + Kazimierę, Edwina Kranickich; Antoniego Szczesnego; Stefanię Goch; zmarłych z rodzin Kranickich i Iżykowskich
 • za + Brunona, Agnieszkę, Jarosława, Jana Went; Małgorzatę, Huberta Bykowskich; zmarłych z rodziny Went i Mąkosa
 • za +Józefa, Ksenię, Władysława, Adelę Wolanik; dziadków: Teodora, Rozalię; Irenę Łopuszyńską; rodziców chrzestnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Romana, Patryka, Wandę Nurek; Eugenię, Jerzego, Wiesława, rodziców Buchnowskich oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Bernarda Wrosz i rodziców
 • za + Jadwigę, Lucjana Budlewskich; Stanisławę, Stanisława, Józefa Dąbrowskich
 • za + Urszulę Buchholz; Władysława Domarus; Józefę, Feliksa, Pawła Bukowskich; Marię, Bronisława, Jana, Brunona Buchholz
 • za + Waleskę, Leona, Zofię, Jarosława Szwoch i rodziców z obojga stron; Helenę, Jana Peplińskich i rodziców z obojga stron
 • za + Leokadię, Bolesława Chęć; Zofię, Juliana, Andrzeja Wołodkiewiczów
 • za + Monikę, Huberta Ossowskich; Klarę, Franciszka Wiśniewskich
 • za + Józefa, Bronisławę Rus; Leona, Marię Gierszewskich
 • za + Dariusza Czerbniak; Annę, Wioletę, Józefa Klinkosz; Józefa Smuczyńskiego i zmarłych z rodziny
 • za + Agnieszkę, Brunona, Henryka Brzeskich; Halinę, Kazimierza Hennig; Irenę, Franciszka, Andrzeja Bagińskich; Annę, Jana Puchalskich; dziadków z obojga stron
 • za + Jerzego Gołuńskiego i rodziców z obojga stron;
 • za + Józefa, Piotra Pyszka; Waleskę, Jana Pyszka; rodziców Gach i rodzeństwo
 • za + Anastazję, Leona, Antoniego, Jadwigę Base; Stefana, Helenę, Jana Ertmańskich; Frydę, Jana Sierockich
 • za + Helenę, Józefa, Franciszka Grzegorzewskich; Marię, Feliksa, Benedykta, Andrzeja Dombrowskich; dziadków: Weronikę, Jana Pałkowskich; Sabinę Ehlers; Helenę, Józefa Wencel; Wiesława Słomińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące
 • za + Krystynę, Mariannę, Brunona i zmarłych z rodziny Plata; Rozalię, Pawła Pałasz i zmarłych z rodziny Pałasz

 • za + Edmunda Byczkowskiego; Ottona Braun; Marlenę Fiał; Mariannę, Alojzego Kończyńskich

 • za + Mateusza, Wandę i Feliksa Sulewskich; Joannę Cholewińską; Janinę Szopińską
 • za + Józefę, Benedykta, Agnieszkę, Jana Kubisz; Zofię, Czesława, Helenę, Henryka, Andrzeja Marchewicz; Ryszarda Stromowskiego; Helenę, Pawła Plumbon

 • za + Adolfa i Florentynę Siekierzyńskich; Pawła Ćwiklińskiego; wszystkich krewnych i znajomych z obojga stron; wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 • za + Grzegorza, Helenę, Bernarda Gołąbek; Marię, Kazimierza, Ryszarda Kozubek oraz dziadków z obojga stron

 • za + Urszulę, Jerzego Migowskich; Anielę, Henryka Becker; Władysława Roda; Gerarda Żygowskiego oraz rodziców: Waleskę i Jana Żygowskich

 • za + zmarłych z rodziny: Komorowskich, Świokło, Kruszów, Sztabrałowskich i Maziuków

 • za + Zofię Zygmunta, Zenona, Annę, Jana Zandrowskich; babcie i dziadków z obojga stron; Agnieszkę, Klemensa Flisikowskich; Gertrudę, Henryka Skibińskich; Helenę, Jurgena Froelich; Łucję Cienkowską; Janinę Szopińską; Jadwigę Majkowską; Romana Bławat; Helenę Kurs; Fryderyka Kellera i dusze w czyśćcu cierpiące

 • za + Gertrudę, Henryka Skibińskich; Zygfryda Szczesnego; Romana Bławat; Małgorzatę Matyka; Weronikę Kropidłowską; Marię Laniecką; Zofię, Zygmunta Zandrowskich; Helenę, Jurgena Froelich

 • za + Helenę, Pawła Olszewskich; Ottona, Łucję, Bernarda Trzeźwińskich oraz dziadków z obojga stron

 • za + Zygmunta Majkowskiego; rodziców z obojga stron

 • za + Agnieszkę Freitag; Anielę Wencel; Waleskę, Józefa Kotłowskich; Jadwigę Jaszewską; Wiesławę Czajkowską; Władysława Syldatk; Marka Topolskiego

 • za + Irenę, Łucję, Bogdana Kuhnke; Mariannę, Stanisława, Ryszarda Radlińskich; Leokadię, Janinę, Bernarda Żygowskich; Jolantę Kornaszewską; Bertę Szerszeniewską; Marię Kazańską; Bolesława Klimko

 • za + Halinę, Gerarda, Jana, Teklę Trzoska; Urszulę, Pawła Pik; Horsta Kwaszyńskiego

 • za + Gertrudę, Jadwigę, Franciszka Treder; Agnieszkę, Józefa, Bogdana, Józka Kwaśnych; Pawła Meier; Kurta Hennig; Wandę Kotlęga; Imgardę Olszewską

 • za + Teresę, Edmunda Szulfer; dziadków: Zofię, Jana Szulfer, Walerię i Wilhelma Knitter; Henryka, Andrzeja Friedrich; rodziców z obojga stron; wszystkich krewnych i znajomych z naszych cmentarzy

 • za + Józefę, Jana, Michała Karasek; Marię, Leona, Jana, Stanisława Witkowskich; Jadwigę, Leona, Jerzego, Teresę Paczkowskich; Helenę, Alfonsa, Władysława Wysieckich; Marię, Bronisława Kwaśniewskich; Józefę, Antoniego Szatkowskich; Marię Kłoda

 • za + męża Alfonsa Grondę; rodziców: Wiktora, Józefy Piotrzkowskich; brata i bratową; siostry; teściów Grondów; Klemensa Lerchenfeld i jego rodziców

 • za + Roberta, Łucję Kamińskich; Helenę, Józefa Trapp; Marię, Zenona, Eugeniusza Kamińskich; Krystynę, Zbigniewa Singer; Alicję Turzyńską; Jana Knitter; Klarę i Antoniego Seifryd; brata Franciszka i Teodora oraz siostrę Zofię

 • za + Jadwigę i Stanisława Krajewskich oraz zmarłych z rodziny Jocz i Krajewskich

 • za + rodziców: Urszulę i Bronisława Skibowskich; teściów: Jana Froelich, Jana Kluk; dziadków: Ewę, Leona Literskich, Annę, Walentego Pomierskich, Monikę i Maksymiliana Wilmowicz, Annę Froelich oraz zmarłych krewnych, znajomych, sąsiadów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 • za + rodziców: Władysławę i Władysława Talaśka; Monikę i Teofila Granica oraz wszystkich krewnych z obojga rodzin

 • za + Romana, Leona, Bożenę Bagnuckich; zmarłych z rodziny Aszyk, Wejer; Wiktora Grzywińskiego; Wiesława Ambroziak

 • za + Bronisławę Cesarz; Wandę, Alfonsa Ryszewskich; Piotra Dawickiego; zmarłych z rodziny Luwańskich

 • za + Wiesława Husak

 • za + Katarzynę, Franciszka i Henryka Migowskich; Elżbietę Mackiewicz; Jadwigę Dittmer; Walerię i Bolesława Migowskich; Annę i Feliksa Świeczkowskich; Józefę, Andrzeja, Stanisława, Józefa, Bogdana i Helenę Ordon i męża Jana Ordon

 • za + zmarłych z rodzin: Zwara, Makowskich, Hiller i Bucholz

 • za + Natalię i Michała Karpowicz; rodziców z obojga stron; zmarłych z rodziny Stachelek

 • za + Władysławę, Annę, Wiktora Wensierskich; Franciszkę Banaś; Maksymiliana, Marię, Stanisława i Jana Nierzwickich; zmarłych z rodziny Nierzwickich i Wensierskich

 • za + Halinę, Adama, Andrzeja Wryk i zmarłych z rodziny Chwazik


 Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie...

Dobry Jezu, a nasz Panie...

 

Wszechmogący Boże, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi, Ty okazujesz miłosierdzie wszystkim ludziom, pokornie Cię błagamy, aby nasi zmarli dostąpili z Twej łaskawości odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i zostali obdarzeni radością życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.