Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


Istniejące Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje do przedwojennych tradycji. Wtedy to ludzie świeccy organizowali się w wielu organizacjach. Oprócz Akcji Katolickiej, która zrzeszała ludzi dorosłych, młodzież gromadziła się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej oraz w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej. W czasach komunistycznych, podobnie, jak to spotkało większość kościelnych organizacji, zakazane zostały działania tych młodzieżowych organizacji. Dopiero po zmianie ustroju w Polsce, Episkopat reaktywował KSM dnia 10.10.1990 roku. Stowarzyszenie posiada cywilną i kościelną osobowość prawną. Do KSM może należeć katolik w wieku od 14 do 30 roku życia, który pragnie pogłębić swoje życie religijne oraz chce znaleźć miejsce dla swojej aktywności na rzecz dobra ojczyzny i Kościoła. Aktywność ta ma swoje źródło, korzenie i pole działania w parafii. Formy działania są wielorakie, uzależnione od aktywności i inicjatywy młodzieży. Obejmują przeróżne formy życia: modlitewne, dyskusyjne, kulturalne, sportowe, charytatywne, edukacyjne, wydawnicze, turystyczne, społeczne. Misja KSM wyrażona jest w zawołaniu: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i ojczyźnie”. Realizowana jest przez: przemianę siebie i otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz konsekwentną realizację katolicyzmu, propagowanie chrześcijańskich zasad etycznych i nauki społecznej Kościoła, poprzez autentyczne świadectwo własnego życia, wychowanie młodzieży do odpowiedzialności. Dziełu KSM patronują św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna. Zorganizowane i systematyczne spotkania wspólnoty młodzieżowej w parafii Skarszewy zaistniały w kwietniu 1991 roku, z inicjatywy ówczesnego wikariusza ks. Andrzeja Talińskiego. Grupa przybrała nazwę Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (chociaż reaktywacja stowarzyszenia w diecezji nastąpiła dopiero w 1992 roku). Od samego początku grupa działała w 4 sekcjach: liturgiczna (udział w życiu liturgicznym parafii, a zwłaszcza we Mszy Św., oraz inne nabożeństwa liturgiczne, pomoc w zorganizowaniu Dni Papieskich), muzyczna, charytatywna i kulturalno – sportowa. Bogata oferta propozycji sprawia, iż na cotygodniowe spotkania przychodzi ponad 20 osób. Wielu członków włącza się w działalność innych grup przyparafialnych; m.in. zespoły muzyczne działające przy parafii, grupy ministrantów i lektorów.