Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego (25.03.2017)


A oto wspólne zdjęcia Przyrzekających Duchową Adopcję: