Communio in Christo


Communio in Christo dotarło i do tego kociewskiego miasteczka. Najpierw grupa wolontariuszy regularnie odwiedzała Mechernich, a już wkrótce przystąpiła do działania na rzecz najbardziej potrzebujących w tym rejonie pelplińskiej diecezji.

Grupa Communio in Christo zawiązała się w 1993 r. i od tego czasu bardzo aktywnie włączyła się w dzieło socjalne na terenie parafii. Uchwałą Zarządu Communio in Christo w Częstochowie, 27 listopada 1998 r. powstał w Skarszewach oddział terenowy Communio in Christo, z siedzibą przy parafii św. Michała Archanioła. Przewodniczącą oddziału została Alicja Malinowska, zaś troską duchową otaczał śp. ks. Prałat Roman Wesołowski, a obecnie funkję tę pełni - ks. Prałat Ryszard Konefał.

Celem działania, jak mówi Statut, jest "pomoc socjalna, gospodarcza, duchowa i religijna udzielana ludziom znajdującym się w potrzebie, aby w ten sposób żyć współczłowieczeństwem i we wzajemnej pomocy i odpowiedzialności. Urzeczywistnienie tego celu, zgodnie z wolą Matki Marii Teresy, założycielki Communio in Christo, ma odbywać się w całkowitej bezinteresowności”. W ramach pomocy najuboższym oferuje on odzież i lekarstwa. Urząd Gminy udostępnia darmowy transport do najuboższych rodzin w gminie. Organizowane są razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej świąteczne spotkania dla dzieci z biednych i wielodzietnych rodzin.

Rok później, 1 września 1999 r. otwarta została świetlica Communio in Christo "Nasz Dom", która przeznaczona jest głównie dla dzieci z biednych, wielodzietnych i patologicznych rodzin. Zadaniem świetlicy jest zabezpieczenie potrzeb emocjonalnych, wychowawczych i edukacyjnych dzieci, które z różnych powodów i na różne sposoby cierpią na niedostatek obecności i uwagi dorosłych, poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, nauczanie muzyki, prowadzenie animacyjnych i teatralnych zabaw, modelowanie i inne formy aktywności. Daje również możliwość uczestniczenia dzieciom w warsztatach dziennikarskich. Prowadzi antyalkoholowe i antynarkotykowe grupy terapeutyczne, liczące po 20 dzieci od 12 do 14 lat. Otwarta została też biblioteka z czytelnią. Dom w duchu Matki daje schronienie dla najbardziej potrzebujących dzieci 29 lipca 2005 r., na rzecz świetlicy Communio in Christo w Skarszewach, odbył się charytatywny koncert w Montabaur, w Niemczech, w wykonaniu tenora Johannesa Kalpersa w towarzystwie chóru Chordon Bleu.

Od 1999 r. Communio in Christo w Skarszewach wydaje pismo "Ja-Pan", które umożliwia mieszkańcom tego rejonu zapoznanie z duchowością Matki. Zainicjowano również Klub Seniora, którego członkowie spotykają się na rozważaniach religijnych, głównie wokół tekstów Matki, wyjeżdżają wspólnie na wycieczki, uczestniczą aktywnie w życiu parafii.

 

(Tekst zaczerpnięto z książki Ks. Romualda Szczodrowskiego "Misyjny wymiar życia i działalności Matki Marii Teresy Lissen i Zakonu Communio in Christo")