Grupa Modlitewna bł. Siostry Marty Wieckiej


bł. Marta Wiecka
bł. Marta Wiecka

Grupa Modlitewna bł. Siostry Marty Wieckiej

 

Z inicjatywy Ks. Proboszcza Ryszarda Konefała w maju 2010 roku powstała w naszej parafii Grupa Modlitewna bł. Siostry Marty Wieckiej.

 

Motywacją powstania grupy modlitewnej stanowił fakt wyniesienia na ołtarze Sługi Bożej Siostry Marty Wieckiej. Beatyfikacja odbyła się 24 maja 2008 roku podczas Mszy św. w lwowskim Parku Kultury im. Bohdana Chmielnickiego, a przewodniczył jej Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone.

 

Do Grupy modlitewnej mogą należeć wszyscy, którzy są zainteresowani życiem i postacią bł. Marty Wieckiej oraz pragną rozwijać swoje życie duchowe i modlitewne w tej grupie. Członkowie nie składają żadnych przyrzeczeń ani zobowiązań.

 

Głównym opiekunem i moderatorem Grupy jest aktualnie urzędujący Proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Skarszewach. Proboszcz może delegować bezpośrednią opiekę nad Grupą innemu kapłanowi. Tę opiekę pełnili wikariusze: ks. Kamil Sobiech, ks. Łukasz Nowotny, ks Wiesłąw Dylewski.

 

Grupa wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Kronikarza, który dokumentuje wszystkie działania Grupy w kronice.

 

Celem działania grupy jest:

 1. krzewienie kultu bł. s. Marty poprzez modlitwę i szerzenie Jej posługi drugiemu człowiekowi;
 2. formowanie duchowości oraz rozwój życia modlitewnego członków Grupy;
 3. pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakimi kierowała się w życiu bł. Marta Wiecka 

 


Szczególne zadania Grupy Modlitewnej bł. Siostry Marty

można określić następująco:


 • Popularyzowanie życiorysu bł. Marty Wieckiej;
 • Opieka nad pielgrzymami przybywającymi do Skarszew w celach modlitewnych, a zwłaszcza nad tymi, którzy podążają śladami bł. Marty
 • Promowanie i rozwijanie w swoim gronie, a także całej parafii różnych form modlitewnych (szczególnie Arodacji Najświętszego Sakrmanetu)
 • Utrzymywanie kontaktów i zacieśnianie więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ze szczególnym uwzględnieniem Prowincji Krakowskiej, Chełmińskiej i Warszawskiej
 • Nawiązywanie współpracy z władzami kościelnymi i świeckimi z miejscowości związanych historycznie z życiem bł. Marty
 • Uczestniczenie we wszelkich wydarzeniach związanych z osoba bł. Marty Wieckiej
 • Organizowanie uroczystości związanych z ważniejszymi datami z życia bł. Marty
 • Udział w pielgrzymkach do miejsc uświęconych pobytem bł. Siostry Marty, m.in. do Nowego Wieca, Szczodrowa, Piaseczna, Krakowa, na Ukrainę – do Bochni czy Śniatynia.

 


Grupa Modlitewna bł. Siostry Marty Wieckiej

zaprasza wszystkich na spotkania


 

- w każdy drugi poniedziałek miesiąca

 

 1. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00; następnie
 2. wspólna modlitwa przez wstawiennictwo bł. Siostry Marty w kaplicy św. Jana Nepomucena
 3. możliwość uczczenia relikwii bł. Patronki
 4. spotkanie w salkach parafialnych

 

 

„Człowiek, który pochyla się nad bliźnim, jest godny naśladowania”

 

Przykładem gotowości służenia człowiekowi będącemu w potrzebie, jest bł. siostra Marta Wiecka, której kult trwa już ponad 100 lat.

Ten kult trwa również w naszej parafii, w której Marta Wiecka w dniu 3 października 1886 roku przyjęła I Komunię świętą.

[pobierz] 1.3 MB blogoslawiona-z-pomorza

Prezentacja wykonana przez uczniów kl. II TAK 

ZSR CKP w Bolesławowie