Krzyże i kapliczki przydrożne


Krzyże i kapliczki przydrożne w Bolesławowie, Demlinie, Bożympolu Królewskim, Rusi, Kamierowie

 

 

Na terenie dzisiejszej parafii skarszewskiej znajdują się krzyże i kapliczki przydrożne w mieście Skarszewy oraz we wsiach:
- Bolesławowo
- Demlin
- Bożepole Królewskie
- Kamierowo
- Kamierowskie Piece
- Wolny Dwór
- Ruś

 

 

  W Skarszewach na ul. Kamierowskiej na prywatnej posesji pana Hendricha znajduje się kapliczka: „Matka Boża Różańcowa”. Kuria zatwierdziła projekt 11 sierpnia 1948 r., a zgodę na poświęcenie wydała 21 maja 1949 r.

  Nowa kapliczka została wybudowana w Skarszewach przy ul. Kościerskiej, gdzie swoje warsztaty terapii zajęciowej ma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Kapliczka znajduje się na wzgórku w rodzaju skalniaka. We wnętrzu na pięciostopniowym podeście znajduje się figura św. Kingi. Na czarnej granitowej płycie znajdującej się nad nią widnieje napis: „Św. Kingo módl się za nami”. Natomiast na szklanej tablicy znajdującej się u dołu zapisano: „Kapliczka wybudowana przez PSOUU Koło w Skarszewach. Aktu nadania patronatu Koła i poświęcenia dokonał ks. bp. J. B. Szlaga w dniu 5.05.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W dzisiejszym Bolesławowie (wcześniej Modrowie) znajduje się kapliczka „Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej”. Została ona poświęcona 25 kwietnia 1946 r. Kapliczka ma ciekawą modernistczną bryłę- półkolistą arkadę, która wsparta jest na kolumnach w stylu jońskim. Na arkadzie wyryto napis: „Królowo Korony Polskiej Módl się za nami”. Spod arkady wyłaniają się dwa anioły trzymające złotą koronę. Poniżej znajduje się figura Matki Bożej. Z lewej strony kapliczki znajduje się głaz z godłem Polski, a po przeciwnej stronie widać kamień z Gryfem Pomorskim. Fundatorem kapliczki był kierownik gorzelni - Albin Sulewski oraz chętni parafianie. Kapliczka została zbudowana jako podziękowanie za ocalenie życia podczas II wojny światowej oraz wyzwolenie.

 

 

 W Demlinie znajduje się dwusegmentowa kapliczka zwieńczona dużą figurą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. 28 września 1936 r. został zatwierdzony jej projekt przez kurię. Zbudowana została w 1937 r. W pierwszych dniach września 1939 r. mieszkańcy wsi ściągnęli figurę i ukryli ją w stodole gospodarza Albina Selonki. Po zakończeniu działań wojennych kapliczka została odbudowana i figura stanęła z powrotem na swoim miejscu. 28 września 1947 r. kuria wydała pozwolenie na jej poświęcenie. W górnym segmencie znajduje się napis: „Królowo Korony Polskiej Módl się za nami. Na pamiątkę istnienia Stowarzyszenia KSM i ŻM. Demlin 1937”. Natomiast w dolnym segmencie można przeczytać: „Publiczne podziękowanie Matce Bożej za odebrane łaski składają mieszkańcy gromady Demlin 1947r.” 

 

 

     Przy wjeździe do wsi Demlin znajduje się również metalowy czarny krzyż przydrożny, na którego murowanym podeście wyryto datę 1900. Z relacji starszych mieszkańców Demlina wynika, że krzyż ten stał we wsi długie lata przed II wojną światową. Z akt Archiwum Parafialnego w Skarszewach wynika, że został poświęcony w 1945 r. Można przypuszczać, że podczas wojny został zniszczony i ponownie odbudowany i wyświęcony, natomiast jego murowany podest wojna oszczędziła.

 

 

Tekst zaczerpnięto z pracy magisterskiej Doroty Schoenec pt: "Zabytki sakralne Gminy Skarszewy"

 

 

  Kapliczka przydrożna w Bożympolu Królewskim...

  Krzyż przydrożny w Kamierowie...

  Kapliczka przydrożna w Kamierowskich Piecach...

  Krzyż przydrożny w Wolnym Dworze...

  Krzyż przydrożny w Rusi...