Ogłoszenia


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Trójcy Świętej – 7.06.2020


1. Dzisiaj, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.


2. W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych. Wszyscy uczestnicy nabożeństw są zobowiązani do zasłaniania twarzy maseczką.


3. Do Uroczystości Bożego Ciała odbywać się będzie przedpołudniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8:30 do 10:00.


4. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Msze św. w porządku niedzielnym czyli o godz. 7.00, 8.45, 10.00, 11.30 i 16.00. Obecne uwarunkowania nie pozwalają na organizowanie procesji ulicami miasta, w związku z tym po Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy też do chociaż krótkiej chwili adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele. Można to będzie uczynić przed i po Mszach św. Wystawienie rozpoczniemy o godz. 6.30 trwać będzie do wieczornej Mszy Świętej. Proponujemy by dla uczczenia Najświętszego Sakramentu w dniu Bożego Ciała przynieść jeden kwiat i złożyć go przy ołtarzu.

 

5. Zachęcamy do tradycyjnego ustrojenia swoich domów flagami, obrazami, symbolami religijnymi.

 

6. Nie będzie codziennych procesji eucharystycznych w oktawie uroczystości.

 

7. Spotkanie grupy Modlitewnej bł. Siostry Marty Wieckiej w środę po Mszy Św. wieczornej.

 

8. Intencje Mszalne: w przyszłą niedzielę o godz. 7:00 Msza Św. w I rocz. śmierci za śp. Jana Ronowskiego, o godz. 10:00 Msza Św. w I rocz. śmierci za śp. Teresę Knitter, a o 11:30 w intencji Róży św. Jana Pawła II z Kamierowa.

 

9. W poniedziałek rozpoczniemy prace na ścianach naszego kościoła. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na inwestycje.

 

10. Bóg zapłać wszystkim za wszelką pomoc.

 

11. Transmisje Mszy Świętych w Niedziele o godz. 10:00, a także w Boże Ciało o godz. 10:00.